Puheenjohtajan palsta

Aloitin kaksivuotisen kauteni Hollolan JHL:n puheenjohtajana v. 2018 alusta lähtien. Olen toiminut yhdistyksen hallituksessa ja sihteerinä kuusi vuotta ennen tätä. Näinä vuosina on yhdistyksen edunvalvontakenttä ollut jatkuvan muutoksen kohteena eikä sille lähitulevaisuudessa loppua näy. Se asettaa haasteensa koko ay-liikkeelle ja voisin sanoa erityisesti julkisten alojen järjestölle. Kuulumme moniammatilliseen liittoon, joten emme voi keskittyä vain muutaman ammattinimikkeen asioiden esille tuomiseen vaan meillä on edustettuna koko laaja-alainen julkisen sektorin työntekijäjoukko. Työntekijät, jotka aika ajoin ovat ikään kuin syytettyjen penkillä, veronmaksajien rahoja viemässä, tuottavat julkisia hyvinvointipalveluja. Jäsenemme työskentelevät usein peruspalvelutehtävissä, jotka on helppo asettaa kilpailulle yksityisten palveluntuottajien rinnalle. Helppo, ellei asiaa ajatella kokonaistaloudellisesti, jolloin laskelmat muuttuvatkin miinusmerkkisistä plussalle. Tehostamisen varaa varmasti on, erityisesti ns. normien purkamisen kautta byrokratiaa  vähentämällä saadaan hyötyjä myös julkisen työn hintaan.

Työntekijä on kuitenkin palkkansa ansainnut! Työehtojen heikentämisen kautta haetaan usein näitä ns. säästöjä, jotka saattavat pitkässä juoksussa aiheuttaa isomman laskun. Työn yksikköhinta kyllä pienenee, kun palkkaa pienennetään, vuosilomia lyhennetään eikä työntekijöitä tarvitse palkata kokoaikatyöhön. Millä keinoilla pystymme kilpailemaan tätä kehitystä vastaan? Olemalla työhömme sitoutuneita, valmiita kehittämään itseämme ja työtämme pitkäjänteisesti sekä asiakaslähtöisesti. Julkisesti rahoitettujen palvelujen säilyminen omana työnä on itselleni sydämen asia ja puolustan sitä viimeiseen asti. Tätä työtä helpottaa, jos liittomme jäsenmäärä säilyy ja mieluiten kääntyy kasvuunkin. Muistutankin kaikkia jäseniä siitä, että olemme liiton kasvot työpaikoilla ja järjestäytyminen on ensiarvoisen tärkeää jokaisen meidän työehtojemme kannalta! Yhteistyö ja järjestäytyminen on voimaa!

Toivon paljon yhteydenottoja jäseniltä! Yhdistys on jäseniään varten ja hallitus ottaa mielellään vastaan toiveita toiminnan suhteen.

 

Mari