Koulutus

Yhdistys tukee jäsentensä opiskelua opintostipendin muodossa valmistuneille,kun haet stipendiä 6 kk sisällä valmistumisesta. 


Ammattitutkinto, erityisammattitutkinto                100e

Ammatillinen perustutkinto                                  200e

Ammattikorkeakoulu- ,

ylempi / alempi korkeakoulututkinto                     300e


Osallistumme jäsenen ammattitaitoa ylläpitävään/ täydentävään koulutus- ja kurssikuluihin (esim. kesäyliopisto tms.) korvaamalla kustannuksista puolet, enintään 100e. Hakemuksia saa sihteeriltä.

Liiton ammatillisille opintopäiville osallistuville jäsenille maksamme kurssimaksun, ellei työnantaja osallistu kustannuksiin. Ilmoita osallistumisestasi pj:lle tai sihteerille.

Liiton monipäiväisille kursseille osallistujille maksamme 20e/pv kurssistipendin kurssitodistusta vastaan. Hakemuksia saa sihteeriltä.

Liiton runsas kurssitarjonta löytyy jhl.fi